Ronse

OL Vrouw van Wittentak

 

Troosteres der verdrukten

 

Ontstaan: 1439
Men had er een mooi Onze Lieve Vrouw beeldje opgehangen in een eiken boom. Deze eikenboom stond langs de noordkant van Ronse, juist voor op de Hootondberg en met zijn brede takken overschaduwde hij daar het opgehangen beeldje. Daar was iets wonderbaars te zien. De tak die over het Onze Lieve Vrouw beeldje hing was in 't wit gekleurd, met tedere bleek groene bladeren.


In het jaar 1636 kwam de zwarte dood, de pest genoemd in Ronse de dood brengen. Men verlaat massaal de stad en wie blijft, houd zich binnen, straatstenen werden overwoekerd door onkruid en zelfs de doden worden niet begraven uit vrees voor besmetting. Ten einde raad gaat men in 1637 bidden aan het boomkapelletje in de eik waar men haar hulp inroept aan Onze Lieve Vrouw om Ronse te bevrijden van de pest. Men belooft als ze dit waar maakt er een waardig onderkomen zal komen om het Mariabeeldje in te plaatsen. 


In 1639 begonnen de werkzaamheden van de nieuwe kapel en weduwe -erfgename van Graaf Jan van Nassau, bewoonster van het machtige Nassaukasteel neemt de meeste onkosten voor haar rekening.
Op 19 oktober 1639 werd deze bidplaats door Antonius Triest, Bisschop van Gent aan de H. Maagd Maria en den H. Rochus toegewijd die tevens aanbeden werd tegen besmettelijke ziekten.


Volgens de kronieken vermeerdert de volkstoeloop aanzienlijk.
Het "in patronatus", de beschermheerschap over de kapel, werd door het aartsbisdom Mechelen toegezegd aan barones Ernestina, Princes de Ligne, en niet aan het kapitel van Sint -Hermes.


1789 De kapel werd gesloten vanwegen de Franse Revolutie, zoals vele andere religieuze gebouwen.
1804 Het eigendomrecht over de kapel wordt na concordaat toegekend aan de pas opgerichte kerkfabriek van de Sint -Hermes parochie
Eind 19de eeuw bleef van deze kapel niet veel meer over en stond deze kapel op het invallen. In 1889 wordt de oude kapel afgebroken en een 400m hoger wordt er een nieuwe geplaatst, dit door de steun van de Ronsenaars en in het bijzonder deze van de David Cambier die het stuk grond schonk. De nieuwe kapel kwam er niet zonder slag of stoot, vele gelovigen tekenende en gaven de petitie af aan de toenmalige deken omdat men met de geschiedenis en traditie geen rekening hield maar dat bracht geen aarde aan dijk.


Later werd de vrijgekomen grond waar de vroegere kapel had estaan gegeven aan de broer van David, de heer Desiré Cambier wat perfect paste met zijn eigendommen aldaar. Jaarlijks nog werd er voor de Familie Cambier tijdens de noveen een H. Mis opgedragen.


Op 15 april 1984 werd de kruisweg rond de kapel, die afkomstig was van het klooster Ramegnies -Chin, plechtig ingewijd door E.H. deken Van Melckebeke.
De noveen ter ere van Onze Lieve Vrouw van Wittentak begint de laatste zondag van de maand juni. De sluiting van de noveen gaat vooraf met een kaarsjesprocessie die vertrek van de kapel Kruisens in de Kruisstraat om zo aan te komen aan het bede- vaartsoord, waar dan daar de plechtige afsluiting met een misviering plaatsheeft.

Onze Lieve Vrouw wordt gevraagd om voorspraak tegen:
Besmettelijke ziekten, Hulp algemeen, Kinderziekten, Verdrukten

Klik hier voor de Noveen van OL Vrouw van Wiitentak

Klik hier om naar de website van  het dekenaat te gaan

met dank aan Dany van avermaete

fotos beschikbaar gesteld door de St Martinus parochie Ronse

Sluit dit venster