Deerlijk

 

Deerlijk - België in de Kapel Ter Rustestraat: Rond de jaren 1600 stond deze kapel hier niet. Er stonden ook geen huizen in de omgeving. Dit stuk van Deerlijk was wel bos. Deze plaats en de omgeving droeg de naam "Asschendries".

Dit bos was eigendom van ridder de Casina, nog van Italiaanse oorsprong, maar woonde toen in Deerlijk. Volgens de legende was er in het gezin van de ridder de Casina een kind ernstig ziek, men vreesde voor zijn leven. Toen deden ridder de Casina en zijn vrouw de belofte aan O.L.Vrouw, dat ze een kapel zouden bouwen ter ere van haar, indien hun dochtertje zou genezen. Ze zouden het hout van één van de grootste bomen gebruiken om de kapel te
bouwen.

Het kind genas maar de belofte werd vergeten !

Op zekere dag werden de bomen geveld in het bos op de Asschendries. Deze
bomen moesten weggevoerd worden uit het bos om elders verwerkt te worden,
maar toen men een grote boom wilde vervoeren, was dat onmogelijk. Men spande
wel zes paarden voor de boomezel (dit is een tuig op twee wielen dat gebruikt werd om gevelde bomen te verslepen). Maar toch geraakte de boom niet vooruit. 

Toen besloot men de boom middendoor te zagen. Terwijl men zaagde viel een Mariabeeldje eruit. (Het beeldje is verwerkt in het altaar.) Bij het zien van dat beeldje herinnerde de ridder de Casina zich zijn belofte en de kapel ter ere van O.L.Vrouw werd op deze plaats gebouwd in het jaar 1639. In de loop der jaren werd de kapel vergroot en gerestaureerd.

terug naar overzicht belgie